• Jag vet att vi har all information vi behöver för att få ett bra beslutsstöd i våra IT system. Problemet är att vi inte lyckas få ut informationen på ett enkelt och begripligt sätt!
  • Vi har köpt dyra verktyg och vi har gjort en dyr implementering av ett beslutsstödssystem, men vi får inte ut den effekt och användning av systemet som vi räknat med.
  • Vi har byggt upp ett smart system baserat på Excel. Problemet är att systemet blivit för komplext och att det är för många versioner av både excel-ark och excel-filer
  • Vi har öar av information som är svåra att integrera och dessutom flera olika definitioner för vad som menas med begreppen kund, produkt och lönsamhet.
  • Jag tycker det är svårt att förstå mitt bidrag till företagets helhet, hur påverkar mitt dagliga arbete till den övergripande strategin?

Om du känner igen dig i något av ovan nämda så är detta problem som vi adresserar och som vi brinner för att lösa.

Hur kan Ikaros hjälpa er?

Vi kan hjälpa er med allt ifrån analys av er verksamhet och mognadsgrad, till att arbeta fram själva strategin för införande av både metoder och teknik och i ett följande skede implementera lösningen i enlighet med beslutad strategi. Vi hjälper er med att få ut begripliga rapporter som stödjer er i ert vardagliga arbete.

Läs mer om

Vill du veta mer?

Vi kommer gärna på besök och berättar om de problem vi har hjälpt våra kunder att lösa.
Kontakta oss på 031 - 733 20 70 eller på info@ikaros.se