Idag är möjligheterna näst intill oändliga och det finns stor frihet i hur man kan utveckla system. Men i all denna frihet och oändlighet så finns det även fallgropar. Felaktiga arkitekturval kan resultera i system som är svåra att underhålla och vidareutveckla. På sikt kan även systemen drabbas av prestandaproblem. Man kan även lätt bli förblindad av all "fräck" funktionalitet så att man missar målet med utvecklingen - att förbättra verksamheten.

Ikaros lägger därför fokus på att förstå kundens affär först så att man inte missar målet, och att man därefter väljer rätt systemarkitektur för att lösa uppgiften.

Våra .Net konsulter håller sig uppdaterade med de riktlinjer och modeller som Microsoft förespråkar, på så sätt kan vi utnyttja tekniken fullt ut, utan att ta onödiga omvägar. Att system sen går att implementera i populära miljöer på webben eller i nätverket där användaren arbetar i kända miljöer som t ex , Microsoft Office, Internet Explorer och Microsoft Mobile gör bara allt enklare att implementera.