Ikaros består idag av ca. 35 stycken IT-konsulter, som vill fortsätta att utvecklas. Vi har alla våra fackområden inom IT, där man vill utvecklas, men vi vill också utvecklas i rollen som IT-konsult. Som IT-konsulter strävar vi efter att skapa bestående förbättringar hos våra kunder inom IT, verksamhetsprocesser och organisation.

Ikaros är ett partnerägt företag utan externa ägare. I och med att huvuddelen av våra konsulter är partners kan vi med långsiktighet och engagemang för kunden sträva efter att utvecklas som konsulter, där vi inte bara med kompetens och erfarenhet, utan även med känsla bidrar till goda affärer och goda relationer.

AAA