Ikaros grundades i Göteborg 1976 under namnet Dataekonomi Konsult AB. Sex år senare 1982 var man åtta personer inklusive grundarna Ferenc Bellak, Ingemar Ekberg, Benny Fredin och Gino Vettese. Kontor låg då på Södra vägen och man hade haft många, långa och jobbiga diskussioner om visioner och strategier. Diskussionerna ledde ingen vart och det gick inte att enas. Benny och Gino ville anställa och expandera snabbt medan Ferenc och Ingemar ville fokusera på Göteborg och växa långsamt för att bli starkare, inte större. Till slut blev det ohållbart och de beslöt att gå skilda vägar. Gino, Ove Karlsson och Benny startade Systemgruppen som snart bytte namn till Linné Data. Linné Data växte snabbt och skördade stora framgångar, 1999 såldes Linné Data till Cell Networks.

Ikaros har sedan 1982 hållit fast vid sin strategi att växa långsamt för att bli starkare, inte större. Ferenc och Ingemar var aktiva i företaget fram till pensioneringen och de deltar fortfarande på en del gemensamma aktiviteter.

Sen 2004 har Ikaros sitt kontor i det s k Canon-huset på Drakegatan 6 i Gårda.