• Hans-Peter Lundberg - IT-chef 
  • Harald Rohlin - VD
  • Niclas Wensberg - Försäljningschef
  • Jesper Wertsén - Ekonomichef och Personalchef
  • Christina Thorén - Marknadschef - saknas på bild

 

  • Inger Hildebrand Administration -saknas på bild