Ikaros underlättar för både kvinnor och män att förena arbete och föräldraskap och alla skall ha samma möjligheter att förena arbete och familj.

Alla känner till att sexuella eller andra trakasserier inte accepteras.