• Värna om lusten att utvecklas inom IT, som konsult och som människa hela livet.
  • Äkta engagemang, vänskap och långsiktighet gentemot affärspartners och mellan medarbetare.
  • Ansvar och delaktighet där alla är med och påverkar, bidrar, delar risker och framgångar.