Anders Olofsson

Konsult inom Microsoft Business Intelligence

Andreas Simonsson

Konsult med kompetens inom systemarkitektur, integration, kravhantering och utveckling i .Net.

Caroline Bornsjö

Konsult med fokus på Microsoftteknik och .NET-utveckling främst inom C#, gärna agila metoder

Christina Thorén

Konsult med fokus på Business Intelligence, projektledning, kravinsamling och utveckling


Emil Skårbratt

Konsult med fokus på testdriven utveckling (TDD) i Microsoft .NET (C#)

Erik Kullberg

Konsult med fokus på Business Intelligence, kravinsamling och strategiarbete

Fredrik Lindh

Konsult med fokus på IT-infrastruktur, Business Intelligence, kravhantering och projektledning.

Gunbritt Svensson

Business Analyst med fokus på verksamhetsutveckling och kravhantering.


Hans-Peter Lundberg

Konsult inom ITSM/ITIL och CTO.

Hillevi Gerdtham

Konsult inom support och utveckling

Inger Hildebrand

Administration


Jesper Wertsén

Konsult inom Business Intelligence och CFO

Johan Lindell

Konsult med fokus på Business Intelligence. Microsofts BI plattform (SSIS, SSAS, SSRS)

Jonas Lindqvist

Konsult inom Business Intelligence och SAP

Jonny Ström

Konsult med tyngdpunkt inom projektledning samt kravsinsamling


Lennart Callenberg

Konsult med fokus på Business Intelligence, projektledning, kravhantering och verksamhetsanalys.

Linnéa Ottermark

Projektledare/Business Analyst inom IT/ERP

Linus Persson

Konsult inom Business Intelligence och CRM system


Lotta Rangaard

Konsult med fokus på affärssystem och verksamhetsutveckling.

Marianne Lanzén

Konsult med fokus på Business Intelligence och CRM system

Martin Setterstig

Konsult inom Microsoft Business Intelligence, arkitektur samt utveckling

Niclas Wensberg

Konsult inom Business Intelligence och CSO


Per Kjellin

Konsult inom projektleding och systemutveckling Mainframe

Peter Ahlgren

Konsult med fokus på Business Intelligence. Projektledning, processutveckling och kravinsamling

Peter Widenhammar

Konsult, lösningsarkitket och utvecklare inom Microsoft Business Intelligence och .NET

Peter Wretmo

Konsult inom Business Intelligence samt DBA-området


Petra Elwmar

Projektledare/Business Analyst inom IT/ERP och Business Intelligence

Robert Olsson

IT-infrastruktur och support

Ulf Thelin

Konsult inom systemutveckling med fokus på Microsoftteknik och .NET

Ylva Wikström

Konsult med inriktning på processutveckling, kravhantering samt testarbete