Christina Thorén

Ikaros Marknadschef. Projektledning, kravhantering och strategiarbete med fokus på Business Intelligence

Christina är partner och marknadschef på Ikaros.

Christina är en erfaren PMP® projektledare och Business Analyst, med uppdrag hos kunder som AB Volvo, Volvo Car, SCA Hygiene Products (numera Essity), Emerson (Rosemount Tank Radar AB) och VCRS.

Christina har ett stort brinnande intresse för beslutsstöd (Business Intelligence - BI) och Performance Management med fokus på affärsnytta och effektivare verksamhetsstyrning. Exempel på uppdrag är att genomföra nulägesanalys av kundens KPI:er och PI:er enligt styrfilosofin Balanserat Styrkortoch Strategy mapping enligt Kaplan och Norton principer. Även att driva förstudier som syftar till att ge förslag på BI roadmap och BI strategi för att ta sig från nuvarande läge (AS-IS) till kundens önskade läge (TO-BE).

Christina har även drivit flera implementeringsprojekt av KPI dashboardlösningar, innefattandes att i förstudiefas intervjua KPI ägare för att identifiera källdata till KPI:er med dess dimensioner, mättal (metrics) och affärsregler, som underlag till faktisk implementering. 

Project Management

PMI

PMP

Business Intelligence

BI Strategy

Supply Chain Management

ERP

CRM

Business Analyst

Performance Management

Balanced Scorecard

Norton Kaplan

KPI

Dashboard

Rita Mulcahy

SAP BW

BSC

Strategy mapping

Workshop facilitator

Kravinsamling

Projektledning

Sin fritid tillbringar Christina alla helst med familjen, som består av man och två tonåringar.

Ett stort nöje Christina har är att resa med familjen. Franska rivieran besöks varje år. På vintern blir det slalom, gärna i alperna.

På fritiden tycker Christina om att utöva Yin yoga och Vinyasa yoga eller träffas med sin bokklubb.

På sommaren älskar hon även att vara i sin trädgård och alla perenner, där favoriten är Lavendel.


christina.thoren@ikaros.se Christina Thorén på linkedin