Peter Wretmo

Arkitektur, utveckling och DBA med fokus på Business Intelligence och SQL

Peter är partner på Ikaros och en erfaren konsult.

Han är en expert på .NET och T-SQL programmering, samt är en mycket kunnig SQL Server DBA.

Peter jobbar idag i ett globalt team med ledning av driften av SQL Servrar på datacentraler över hela världen.

Microsoft BI

Business Intelligence

SQL

DBA

.NET

T-SQL

Fritiden spenderar han helst på någon motorbana med sin motorcykel.

Han gillar träning i alla dess former.


Peter Wretmo på linkedin