Ett stort grattis Astrid Lennesten till Microsoft certifieringen som Data Analyst Associate

Astrid har genom sin Microsoft certifiering som Data Analyst Associate, fått användbara kunskaper i hur företag kan maximera värdet av sina datatillgångar genom att använda Microsoft Power BI.

Läs mer om kunskapskraven för att klara certifieringen Microsoft Certified Data Analyst Associate (klicka här).

Dataanalytiker gör det möjligt för företag att maximera värdet av sina datatillgångar genom att använda Microsoft Power BI. Som ämnesexperter är dataanalytiker ansvariga för att designa och bygga skalbara datamodeller, rensa och transformera data och möjliggöra avancerade analysfunktioner som ger meningsfullt affärsvärde genom lättbegripliga datavisualiseringar.

IKAROS Vänner 2022 avgjord

08 juni 2022

I fredags var det dags för 32:a upplagan av IKAROS VÄNNER, troligen Göteborgs trevligaste golftävling. 


Visa fler