Christina Thorén certifierad SAFe 5 Product Owner / Product Manager (PO/PM)

Sommaren 2019 certifierade sig Christina Thorén i SAFe Product Owner/Product Manager (4.6) för att kunna bidra i den agila transformation hos en av Göteborgs stora och globala automotive företag, där hon satt i ett konsultuppdrag i rollen som Product Owner. Då Scaled Agile Framework har uppgraderats till 5.0 var det det dags att förnya både kunskaper och certifiering.

Stort grattis Christina Thorén för både genomförd uppgradering av SAFe certified member upgrader achievement och för det förnyade certifikatet som Certified SAFe 5 Product Owner / Product Manager (PO/PM).

Christina har tidigare genomfört två dagars kursen "SAFe Product Owner/Product Manager" för att med nya kunskaper inom det agila ramverket Scaled Agile Framework (SAFe), kunna bidra i den agila transformation hos en av Göteborgs stora och globala automotive företag, där Christina har haft rollen som Product Owner och nu Scrum Master.

Efter denna kurs har du kunskaperna för att ta en ledande roll i Program Increment Planning för att säkerställa samsyn och en gemensam planering samt formulera Epics, Features och User Stories med hjälp av Scaled Agile Frameworks principer.

IKAROS Vänner 2022 avgjord

08 juni 2022

I fredags var det dags för 32:a upplagan av IKAROS VÄNNER, troligen Göteborgs trevligaste golftävling. 


Visa fler