Eli Elyas har utbildat sig inom Microsoft Power BI desktop

Eli Elyas har utbildat sig under två dagar hos Maven Analytics inom Microsoft Power BI Desktop. Power BI Desktop är ett gratisprogram som du installerar på din lokala dator som låter dig ansluta till, transformera och visualisera dina data. 

Microsoft Power BI håller snabbt på att bli en av världens mest kraftfulla företagsinformationsplattformar för self service BI. Med Power BI Desktop kan du ansluta till flera olika datakällor och kombinera dem (ofta kallade modellering) till en datamodell. De flesta användare som arbetar med business intelligence-projekt använder Power BI Desktop för att skapa rapporter och använder sedan Power BI-tjänsten för att dela sina rapporter med andra.

Den här kursen är för målgruppen som vill bemästra Power BI Desktop med fokus är på följande process steg:

Att ansluta till och transformera källdata

Designa och bygga en relationsmodell

Analysera data med beräknade kolumner och DAX-mått

Designa anpassade, interaktiva rapporter och instrumentpaneler


Visa fler