Eli Elyas har utbildat sig inom Microsoft Power BI Service

Eli Elyas har utbildat sig  hos Maven Analytics inom Microsoft Power BI Service. Microsoft Power BI-tjänsten (app.powerbi.com), som ibland kallas Power BI online, är SaaS (Software as a Service)-delen av Power BI. 

Microsoft Power BI håller snabbt på att bli en av världens mest kraftfulla företagsinformationsplattformar för self service BI.

Den här kursen är för målgruppen som vill kunna publicera, samarbeta och dela sitt arbete med världen. Den här kursen ger en praktisk guidad tur genom Power BI Service-plattformen. Den täcker kärnfunktioner som publicering till appar och arbetsytor, kompilera dashboards och konfigurera användarroller, tillsammans med mer avancerade verktyg som gateways, schemalagd uppdatering, dataflöden, säkerhet på radnivå, datadrivna varningar och mycket mer.


Visa fler