Fredrik Lindh certifierad SAFe® 4 Product Owner / Product Manager (PO/PM)

Stort grattis Fredrik som idag klarade Scaled Agile Framework® (SAFe) certifieringsprovet och därmed är certified SAFe® 4 Product Owner / Product Manager (PO/PM). 

 

Fredrik har sedan tidigare deltagit i två dagars kursen "SAFe Product Owner/Product Manager" för att med nya kunskaper inom det agila ramverket Scaled Agile Framework® (SAFe®), kunna bidra i den agila transformation hos en av Göteborgs stora och globala automotive företag, där Fredrik har rollen som Product Owner. 

Kursen ger kunskaperna för att ta en ledande roll i Program Increment Planning för att säkerställa samsyn och en gemensam planering samt formulera Epics, Features och User Stories med hjälp av Scaled Agile Frameworks principer.


Visa fler