IKAROSiter på kurs Leda & utveckla framgångsrika team

Inspirerande och kul att få fylla på med ny kunskap och få nya insikter tillsammans med flera IKAROS kollegor på kursen Leda & utveckla framgångsrika team.

Att tillhöra ett team eller en arbetsgrupp, eller att vara dess ledare, kan vara både inspirerande och frustrerande. Ibland tycks vissa individer bromsa gruppens arbete och utveckling, ibland uppstår konflikter som kunde ha undvikits, en annan gång skapas enastående resultat och teammedlemmarna utvecklas, en tredje är stämningen god och alla har trevligt tillsammans men inte mycket blir gjort. 

Varför blir det så?

Detta hade några kollegor på IKAROS satt upp som utvecklingsmål i sina kompetensplaner, att få ökad förståelse och kunskap om.

IKAROS Vänner 2022 avgjord

08 juni 2022

I fredags var det dags för 32:a upplagan av IKAROS VÄNNER, troligen Göteborgs trevligaste golftävling. 

IKAROS deltar i Data Innovation Summit 2022

06 maj 2022

Jesper Wertsén och Niclas Wenbsberg besökte Data Innovation Summit 2022 i Stockholm 5 - 6 maj. Temat för årets konferens var återanvändbarhet och effektivitet. 

 


Visa fler