SAMHÄLLSANSVAR


Alla har ett ansvar att hjälpa andra som inte har det lika bra. Det kan vara lokalt eller internationellt, för miljön eller för människor. För oss är det viktigt att vi alla tar ett samhällsansvar och på IKAROS har vi har valt att engagera oss lokalt i Göteborg.

Genom att bidra med vår tid, engagemang och yrkeskompetens till de som behöver ger vi fler möjligheter till en bättre framtid. Vi på IKAROS har valt att bidra och engagera oss i två organisationer och du kan läsa längre ner om vårt engagemang.