VÅRA KÄRNVÄRDEN


På den här sidan har vi beskrivit våra kärnvärden och vad det är vi står för. Våra kärnvärden vägleder oss i vårt dagliga arbete, både ute hos kund och inom IKAROS. 

NYFIKENHET

Vår nyfikenhet gör att vi vill förstå kundens utmaningar, gärna lär oss nya metoder och tekniker samt tycker det är spännande att möta nya människor

ENGAGEMANG

Våra konsulter bidrar alltid med energi och ett stort engagemang i sina uppdrag och tar ansvar för att driva utvecklingen framåt

PROFESSINALISM

Våra konsulter vidareutbildar sig kontinuerligt inom sina expertområden för att möta marknadens behov. Tillsammans med våra kompetenscoacher arbetar vi aktivt med individuella kompetensplaner. Som erfarna konsulter ser vi det som en självklarhet att alltid dela med oss av våra kunskaper bland kunder och kollegor.

HÅLLBARHET

På IKAROS strävar vi efter att vara hållbara både för medarbetare och i våra kundrelationer. IKAROS har snart funnits i 50 år och genom vår partnerstruktur skapar vi delaktighet, trygghet och engagemang för alla våra medarbetare. Vi äger oss själva och vår egen framtid. Med ett generöst friskvårdsbidrag och en bra företagshälsovård investerar vi i välmående och balans i livet.