Certified Professional Architect - Microsoft Platform

05 mars 2015

Stort grattis till Ulf Thelin och Andreas Simonsson som numera kan titulera sig Certified Professional Architect - Microsoft Platform!

Vad tycker ni om kursen/certifieringen?
Vi tycker att kursen håller en mycket hög nivå där Per och Sten Sundblad på ett pedagogiskt sätt guidar kursdeltagarna genom allt från kravarbete till val av verktyg samt olika arkitektoniska mönster att beakta beroende på situation. Kursen innehåller också att bra avsnitt om molnbaserade tjänster där Microsoft Azure används som exempel. Ett stort plus är att Per och Sten är noga med att förklara varför man väljer en viss teknik eller ett visst mönster, inte bara hur man gör. Som onlinekurs fungerar det bra med lagom stora avsnitt som avslutas med ett test. 

Vad är Certified Professional Architect – Microsoft Platform?

Programmet är ett svenskt Microsoftprogram som utvecklas och administreras av Sundblad & Sundblad i samarbete med Microsoft. Kursen kan man ta på plats under 10 dagar hos Microsoft i Kista eller så tar man den som onlinekurs, då uppdelad i 17 delmoment vilket kan vara lämpligt att fördela på lika många veckors studier. Man kan även kombinera delkurser på plats och online, vilket jag gjorde.

Vad innehåller certifieringen?

Business-Driven Software Requirements – Omvandla kravspecar  till tydliga krav i form av user stories och användningsfall. De krav du tar fram drivs av verksamhetens problem, mål och strategier.

Business-Driven Software Architecture - Omvandla krav till en verksamhetsdriven och tjänsteorienterad arkitektur. Idén om software-to-business alignment är en viktig drivkraft. En annan är minskning av kundens kostnader för integrationslösningar.

Information as a Service - Etablera informationstjänster som bärare av Master Data och att presentera dessa data som en tjänst.

Architectural Standards & Frameworks - De viktiga grunderna i den enda formella standard som finns för beskrivning av IT-arkitektur. Använd 2xSundblad Framework förenkla och förbättra dina egna arkitekturbeskrivningar. Hur är de viktigaste Enterprise Frameworks uppbyggda?

Architectural Service-Oriented Patterns - Arkitektoniska tjänsteorienterade mönster. När väljer man vilket?

REST, RPC och Web API – Vilka är skillnaderna mellan två arkitektoniska stilar, REST och RPC? Fördelarna och nackdelarna med båda, och hur man väljer utifrån situation.

Källa: http://www.msprofessionalarchitect.com/