Ikaros julseminarium

28 november 2016

I år bjöd Ikaros sina kunder på det traditionella eftermiddagsseminarium med inledande jullunch.

Gästföreläsare var Ulrica Kollberg, Professional Certified Coach, som föreläste om hur man genom Mental träning och Mindfulness blir medveten om sina tankar, känslor och kroppsupplevelser - vilket skapar medveten närvaro här och nu och fokus i livet.

De senaste årens hjärnforskning kring Mindfulness visar på en mängd positiva effekter på hjärnan. Forskningen visar bland annat att mindfulnessträning förbättrar arbetsminnet, som är viktigt för vår uppmärksamhet och känslomässiga balans. Det bidrar också till att synkronisera hjärnans olika delar så att vi använder vår hjärna på ett mer optimalt sett. 

Mindfulness används idag i mental träning för ökat fokus, produktivitet och glädje samt för stresshantering, sömnsvårigheter och depression.