Ikaros firar 40 år med studieresa till Sillicon Valley

02 oktober 2016

2016 firade Ikaros 40 år som framgångsrikt konsultbolag i Göteborg. Som en del i firandet beslutades att årets studieresa skulle gå utanför ordinarie former.

Valet av Silicon Valley gav Ikaros medarbetare och partners möjlighet att omfamna nya upplevelser utöver det vanliga och möta verksamheter, personer och organisationer man annars inte skulle ha möjlighet till.

Med besök och möten hos företag som ligger i teknologins framkant, i möten med unga drivna forskare och studenter, i samtal med ex-patriates och expertis har Ikaros medarbetare såväl befäst befintliga kunskaper som konfronterats med nya kunskaper och möjligheter. Detta har inspirerat oss till att finna nya vägar till framgång, både som enskilda individer och som företag, vilket kommer både befintliga och framtida uppdragsgivare till gagn.

Några av de företag som Ikaros besökte var: Hortonworks, Automobile, Snowflake, Semarchy och Googleplex, som är Googles huvudkontor

Vi hade även förmånen att få besöka Leland Stanford Junior University där vi fick en Campus Tour arrangerat av Helena Starkenberg Kristersson från The Swedish American Chamber of Commerce.