Ikaros hade glädjen att vara värd för Sweden .Net User Group (SWENUG) Göteborg

08 november 2017

Föredraget som presenterades av Johan Normén, CTO på Windows System AB, handlade om Hypotesdriven utveckling, Hypothesis Driven Development (HDD).

HDD bygger på att man har en hypotes om vad som skulle kunna skapa värde och istället för att utreda så utvecklar man och testar, helst i produktion. Baserat på vad man lärt sig justerar man sin hypotes tills man är klar för att rulla ut lösningen brett.

Förutom själva metodiken ställs för många nya krav på hur man kan testa och rulla ut saker i produktion snabbt och säkert. Företag som Facebook, Linkedin och Amazon har miljöer som möjliggör att man kan testa nya saker parallellt och i produktion där olika utvecklar team installerar nyheter flera gånger per minut då oftast då en begränsad del av användarna. Ju bättre resultat ju större del av användarna får den nya förbättrade funktionaliteten baserat på hur mycket värde den skapar.

Intresset var mycket stort, totalt var det 43 som kom för att lära, diskutera och dela med sig av erfarenheter.