Gemenskap och glädje


Hos oss är det särskilt viktigt att måna om teamkänslan och gemenskapen, inte minst då våra konsulter vanligtvis spenderar merparten av sin tid på plats hos våra uppdragsgivare. Det gör vi bland annat genom våra årliga konferensresor där vi fokuserar på ny kunskap och roliga aktiviteter, informationsmöten, after-work, julbord med respektive, olika sportaktiviteter m.m.

Skidresa till österrikiska alperna

Skidresa till franska alperna

Kajakpaddling vid italienska kusten kring Sorrento