På bilden sett från vänster:

  • Harald Rohlin - VD
  • Niclas Wensberg - Försäljningschef
  • Christina Thorén - Marknadschef 
  • Jesper Wertsén - Ekonomichef och Personalchef
  • Hans-Peter Lundberg - IT-chef