Produkt- och supportpartners:

Ikaros har valt ut ett antal produkter där vi fokuserar på att långsiktigt bygga upp kompetens, metoder och organisation för att kunna leverera största möjliga nytta till våra kunder.

Produktpartners

Konsultpartners:

Genom att samarbeta med andra IT konsultbolag kan vi sänka våra säljkostnader och samtidigt erbjuda våra kunder ett större urval IT konsulter. I dagsläget har vi ett långsiktigt samarbete med Captum och SWCG:

Partners