Jämställdhetspolicy


På Ikaros ska arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter vara helt oberoende av kön och ursprung. Lönenivåerna mellan män och kvinnor är idag identiska till 100%.

Ikaros underlättar för både kvinnor och män att förena arbete och föräldraskap och alla skall ha samma möjligheter att förena arbete och familj.

Alla, oavsett kön, ålder eller ursprung, har samma möjligheter till inflytande, hälsa, sjukvård, teknisk utrustning, ledighet och stimulerande arbetsuppgifter. Alla har samma skyldighet att komma med förbättringsförslag, samt att samarbeta och hjälpa arbetskamrater, oavsett ålder, kön eller ursprung.