Planera

  • Fastställ medarbetarens styrkor och kompetens
  • Undersök vad medarbetaren brinner för
  • Analysera kundernas behov av kompetens inom de för Ikaros intressanta områdena

Genomför

  • Matcha kunders behov med medarbetares intresse och kompetens
  • Kompetensutveckla
  • Leverera kompetens (enligt kundens processer)

Följ upp

  • Medarbetarsamtal
  • Kundutvärderingar avseende utfört arbete

Agera

  • Justera kompetensutvecklingsplaner och uppdrag tillsammans med medarbetare och kund
  • Coacha