Miljöpolicy


På Ikaros arbetar vi utefter vår miljöpolicy samtidigt som vi ser miljöarbetet som en förbättringsprocess där vi jobbar långsiktigt. Vi höjer kontinuerligt medvetandet kring miljöfrågor hos medarbetare och uppmuntrar till att tänka långsiktigt i det dagliga arbetet.

Ikaros konsulter är motiverade till ett miljömässigt ansvarsfullt agerande och bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle och näringsliv. För oss är det lika viktigt med långsiktighet för samhället som det är för oss med långsiktighet och balans i livet för medarbetarna.

I Ikaros verksamhet strävar vi efter att minimera vår miljöbelastning på olika sätt:

  • Genom att fokusera på vår lokala marknad, distansarbete, samåkning och val av transportsätt minskar vi belastningen på miljön i samband med transporter och resor. Alla våra företags- och tjänstebilar är miljöanpassade (100% Volvo). När det gäller kortare transporter i centrala Göteborg är Ikaros två firmacyklar som står parkerade på kontoret och Göteborgscyklarna Styr & Ställ huvudalternativet.
  • På vårt kontor minskar vi miljöbelastningen genom att ställa relevanta miljökrav vid inköp av varor och tjänster. Vi ställer krav på hur vi ska minimera och hantera vårt avfall och är noga med att det görs på bästa sätt.
  • Vi prioriterar närproducerade och ekologiskt producerade livsmedel samt väljer lösningar som minskar transporter och avfall, t.ex. kranvatten istället för buteljerat vatten och vanligt bryggkaffe istället för aluminiumpaketerade portionsförpackningar med kaffe.