Vision och affärsidé


Visionen ger svar på: Vad man vill åstadkomma, nu och i framtiden?
En affärsidé ger svar på: Vad/Syftet? Vilka/Kunder? Vad/Produkter? Hur/Resurser?

Då vi inte har några externa ägare och första raden i vår konsulthandbok lyder, "Den övergripande regeln är att alltid representera det som utifrån kundens situation är bäst för kunden", har vi formulerat vår vision och vår affärsidé lite annorlunda

Vision

  • Ikaros strävar efter att skapa ett gott liv för våra anställda

Affärsidé

  • Roliga uppdrag där man känner att man kan göra skillnad

  • Kontinuerlig kompetensutveckling (t ex när man är 40 har man 25 år kvar av kompetensutveckling)

  • Goda relationer med; kollegor, kunder, partners, konkurrenter

  • Alltid representera kundens bästa (t ex få fastprisåtaganden, allt vi gör äger kunden)

  • En trygg konsult är en god konsult (t ex livstidsanställning medför att man inte förlorar jobbet om uppdraget tar slut)

  • Balans i livet (t ex inte för mycket övertid och kunder i Göteborgsområdet)