Vision och affärsidé


Visionen ger svar på: Vad man vill åstadkomma, nu och i framtiden?
En affärsidé ger svar på: Vad/Syftet? Vilka/Kunder? Vad/Produkter? Hur/Resurser?

Då vi inte har några externa ägare och första raden i vår konsulthandbok lyder, "Den övergripande regeln är att alltid representera det som utifrån kundens situation är bäst för kunden", har vi formulerat vår vision och vår affärsidé lite annorlunda.

Vision

  • Ikaros strävar efter att skapa ett gott liv för våra anställda, en bra balans mellan yrkesliv och privatliv

Affärsidé

  • Roliga uppdrag där man känner att man kan göra skillnad
  • Kontinuerlig kompetensutveckling (t.ex. när man är 40 har man 25 år kvar av kompetensutveckling)
  • Goda relationer med; kollegor, kunder, partners, konkurrenter
  • Alltid representera kundens bästa, det vi gör äger kunden
  • En trygg konsult är en god konsult (t.ex. man inte förlorar jobbet om uppdraget tar slut)
  • Balans i livet (t.ex. inte för mycket övertid och kunder i Göteborgsområdet)
  • Solidariskt partnerskap