Jon Solberg

Kravhantering inom fokusområdena PDM och dokumenthantering

Jon är en driven konsult med mångårig erfarenhet av kravhantering och processutveckling inom PLM/PDM samt produktinformation/dokumenthantering. De senaste åren har han främst arbetat i agila utvecklingsprojekt, ofta inom IT/Telekom och har en bred erfarenhet av metoder som t ex Scrum, Kanban, XP och continuous development. 

Jon har en långt utvecklad förmåga att se och förmedla helheten likväl som detaljerna och drivs av ett djupgående intresse för samspelet mellan teknik och människa.

PLM

PDM

Kravhantering

Scrum

Kanban

XP

Continuous development

Business Analyst

Fritiden tillbringas ofta ute i skog och mark eller på en klippa i Göteborg eller Bohuslän. Jon är engagerad i Göteborgs klätterklubb och klättrar både sport, boulder och traditionellt. Drömmen är långturer i Yosemite eller på Lofoten.

Övrig ledig tid tillbringas med familjen och vänner, gärna kring vällagad vegetarisk mat.


Jon Solberg på linkedin