Astrid Lennesten

Data analyst med fokus på bl.a. applied data science och Microsoft Power BI

Astrid är en glad och noggrann person. Hon är angelägen om att lära sig nya saker och anta nya utmaningar. Hon tycker om att analysera data för att hitta samband och mönster som exempelvis kan användas för att skapa bättre kundrelationer.

Astrid har studerat sin master samtidigt som hon arbetar på IKAROS. I juni fick hon godkänt på hennes mastersarbete och blev därmed klar med sin master i Applied Data Science. Utbildningen på Göteborgs innefattade bl.a. Machine Learning, Artificiell Intelligence (AI), Business Intelligence (BI), statistik, databaser och SQL på data sets från verkligheten. 

Scrum

Docker

Kafka

Linus/Unix

Microsoft Visual Studio

GIT

Agile

Business Analyst

DocumentDb

Kanban

Microsoft SQL Server

Confluence wiki

GDPR

Atlassian Jira

Node .js

MongoDB

Anaconda

Python

Numpy

Matplotlib

Pyodbc

Keras

Tensorflow

SciPy

Pandas

Seaborn

Power BI

Microsoft Azure

Fritiden ägnas åt att träna pass på gymmet, spendera tid med familj och vänner samt prioriterar att resa när det finns möjlighet


Astrid Lennesten på linkedin