Daniel Sköld

Projektledning och kravhantering med fokus på affärsprocesser och Change Management

Daniel har en enastående förmåga att att förstå, tydliggöra och kommunicera hela problemet i en komplex verksamhet med stora informationsflöden, komplicerade affärsprocesser och många intressenter. Med denna förståelse över ansvarsgränser och organisationer möjliggör effektiva lösningar.

Business Analyst

Connected Car

Project Manager

Business Consultant

Process Development

Change Management

Prince2

Lean Product Development

Structured Problem Solving

DITS

Workshop Facilitation

Scrum

Logistics

Automotive

Product Development

Sourcing

Purchasing

På friden är det löpning och aktiviteter med barn och familj. Engagemang i barnens ishockey, Skärgårdens Sportklubb, ger energi på fritiden.


daniel.skold@ikaros.se Daniel Sköld på linkedin