Emil Skårbratt

Agil systemutvecklare med inriktning på testdriven utveckling

Emil har ett genuint intresse för systemutveckling i Microsoft .NET (C#) med inriktning på testdriven utveckling (TDD) i agila projekt så som Scrum, Kanban, Extreme Programming (XP) och Continuous Integration/Continuous Delivery.

Han trivs allra bäst som backend-utvecklare och att jobba i team. Emil bidrar med glädje och energi, är mycket uppskattad som coach och mentor för juniora utvecklare. Vill alltid bidra till teamets ständiga utveckling. Nyfiken på den senaste tekniken och håller sig ständigt uppdaterad.

Emil är väldigt lösningsorienterad, han sporras att vara med och bidra till att hitta den bästa lösningen med rätt teknik som passar kundens behov.

Emil är en av tre ansvariga kompetenscoacher på IKAROS.

C#

Test Driven Development (TDD)

eXtreme Programming (XP)

Microsoft Azure DevOps

REST API

System development

Kanban

Agile

Continious Integration (CI)

Continious Delivery (CD)

Unit testing

Entity Framework

SQL

Microsoft SQL Server

Pair programming

Mob programming

Docker

Kubernetes (K8s)

xUnit

nSubstitute

AutoFixture

RabbitMQ

Service bus

eSign

Scrive

Architecture

Typescript

HTML

CSS

När han inte jobbar spenderar han en hel del tid på träning. All vintersport, bollsport och motorsport intresserar honom och han har spelat mycket hockey och åkt Motor Cross. Idag är spontanidrott i form av innebandy, löpning och gym en stor del av hans liv. När tiden räcker till tar han gärna en tur hem till Dalarna till naturen och vildmarken.


Emil Skårbratt på linkedin