Emil Skårbratt

Testdriven utveckling (TDD) i Microsoft .NET (C#)

Emil har specialiserat sig på systemutveckling i Microsoft .NET (C#) med inriktning på testdriven utveckling (TDD) i agila projekt så som Scrum, Kanban, Extreme Programming (XP) och Continuous Integration/Continuous Deliver.

Han trivs allra bäst som full stack utvecklare.

Emils favoritverktyg vid utveckling är Visual Studio, ReSharper med Postfix Templates och Team Foundation Server (TFS),

Det problembaserade arbetet sporrar honom att alltid hitta den bästa lösningen med rätt teknik som passar kundens behov.

.NET

AngularJS

Arkitektur

TDD

BDD

C#

HTML5

Integrationtest

Scrum

TFS

Web

XP

Unit test

Full stack

När han inte jobbar spenderar han en hel del tid på träning. All vintersport, bollsport och motorsport intresserar honom och han har spelat mycket hockey och åkt Motor Cross. Idag är spontanidrott i form av innebandy, löpning och gym en stor del av hans liv. När tiden räcker till tar han gärna en tur hem till Dalarna till naturen och vildmarken.


Emil Skårbratt på linkedin