Emil Skårbratt

Agil systemutvecklare med inriktning på testdriven utveckling

Emil har ett genuint intresse för systemutveckling i Microsoft .NET (C#) med inriktning på testdriven utveckling (TDD) i agila projekt så som Scrum, Kanban, Extreme Programming (XP) och Continuous Integration/Continuous Delivery.

Han trivs allra bäst som fullstackutvecklare och att jobba i team. Emil bidrar med glädje och energi, är mycket uppskattad som coach och mentor för juniora utvecklare. Vill alltid bidra till teamets ständiga utveckling. Nyfiken på den senaste tekniken och håller sig ständigt uppdaterad.

Emil är väldigt lösningsorienterad, han sporras att vara med och bidra till att hitta den bästa lösningen med rätt teknik som passar kundens behov.

.NET

Arkitektur

TDD

C#

HTML5

Scrum

Web

XP

Unit test

Full stack

Angular

Azure DevOps

API

Integrationstest

När han inte jobbar spenderar han en hel del tid på träning. All vintersport, bollsport och motorsport intresserar honom och han har spelat mycket hockey och åkt Motor Cross. Idag är spontanidrott i form av innebandy, löpning och gym en stor del av hans liv. När tiden räcker till tar han gärna en tur hem till Dalarna till naturen och vildmarken.


Emil Skårbratt på linkedin