Peter Wretmo

Systemutveckling och Business Intelligence

Peter har en förmåga att snabbt ta sig an nya komplexa uppgifter och att sätta sig in i verksamhet och processer som skall stödjas med IT-system. Kombinerat med ett genuint intresse för systemutveckling, programmering och dataanalys gör detta Peter till en kraft för att driva fram högkvalitativa leveranser.

Han är en fullstackutvecklare och har kunskapen att bygga både traditionella transaktionsbaserade system och reaktiva distribuerade system. Peter har jobbat både på applikationssidan och infrastruktursidan, samt med små och stora kunder. Roller inkluderar lösningsarkitekt, programmerare, DBA, BI-utvecklare och business analyst. Peter jobbar i huvudsak med Microsoftverktyg.

C#

.NET

Microsoft Azure

SQL Server

Analysis Services

Tabular

Power BI

DAX

Data Analytics

Data Warehouse

Peter bor i Göteborg med sin familj. Han vistas gärna i naturen eller besöker platser av kulturhistoriskt värde där det kan dyka upp fina fototillfällen. Löptränar gärna på små skogsstigar. Fack- och populärvetenskaplig litteratur läses i rask takt.


Peter Wretmo på linkedin