Ikaros datakonsulter präglas av ett genuint engagemang för rollen IT-konsult

Business Intelligence

Business Intelligence-lösningar ger dig det beslutsstöd du behöver för att få om…

Läs mer

Lösningar

Ikaros har utvecklat SPIN konceptet som bygger på en algoritm som omvandlar pers…

Läs mer

Våra konsulter

Ikaros är ett partnerägt företag. Våra konsulter är erfarna och engagerade.

Läs mer

Välkommen

Ikaros kan hjälpa dig med dina Microsoft.Net-lösningar oavsett om det gäller den senaste Microsoft .Net-tekniken eller om era lösningar bygger på äldre Microsoft teknik.

Linnéa Ottermark har börjat på Ikaros

Linnéa jobbar som Projektledare och Business Analyst inom IT/ERP.

Petra Elwmar förstärker Ikaros

Petra är konsult på Ikaros med inriktning mot projektledning PRINCE2 och DITS samt analys och utveckling av affärsproces…