Om IKAROS


Kundvärde genom långsiktighet, engagemang och kontinuerlig kompetensutveckling

IKAROS består idag av ett 30-tal engagerade konsulter med hög kunskapsnivå och lång erfarenhet av olika verksamhets- och IT-områden. Som konsulter strävar vi efter att skapa bestående förbättringar hos våra kunder inom IT, verksamhetsprocesser och organisation.

Vi är en professionell IT-partner med dokumenterad spetskompetens inom tre områden:

  • Arkitektur & utveckling
  • Data & Analytics
  • Verksamhet, process & ledarskap

Vår samlade erfarenhet gör att vi anlitas i varierande uppdrag och roller som; arkitekt, utvecklare, data engineer, data analyst, product owner, scrum master, agile initative leader, projektledare och business analyst. Vi har även stor erfarenhet av agila och digitala transformationer och är väl bekanta med begrepp som Scaled Agile Framework (SAFe), Scrum, Kanban, Extreme Programming (XP), Test Driven Development (TDD), DevOps, DataOps, continuous integration och continuous delivery (CI/CD) m.m.

IKAROS är ett partnerägt företag där huvuddelen av våra konsulter är delägare. Detta har skapat en stabil affärsmodell där långsiktighet och starkt engagemang för våra kunders affär alltid är i fokus. Att ständigt fördjupa oss inom våra spetskompetensområden och samtidigt aktivt delta i våra kunders affärsutveckling och utmaningar gör att vi förblir relevanta och alltid levererar värde.

Delaktighet och trygghet för våra konsulter

Vår partnermodell uppmuntrar till delaktighet och solidaritet, då vi äger och utvecklar bolaget tillsammans. Denna samhörighet är något vi väldigt stolta över. Vi har en låg personalomsättning, för hos oss kommer alltid människan först. Vi anser att en trygg konsult, är en bra konsult. Exempelvis så påverkas aldrig våra konsulters ersättning även om beläggningsgraden hos våra kunder skulle variera. Kort sagt, hos IKAROS drabbas aldrig den enskilde av en eventuell tillfällig minskning av uppdrag. Detta tillsammans med att varje medarbetare har en Individuell kompetensutvecklingsplan för att möta våra kunders behov skapar en trygghet för våra konsulter.

Gemenskap och glädje

Hos oss är det särskilt viktigt att måna om teamkänslan och gemenskapen, inte minst då våra konsulter vanligtvis spenderar merparten av sin tid på plats hos våra uppdragsgivare. Det gör vi bland annat genom våra årliga konferensresor där vi fokuserar på ny kunskap och roliga aktiviteter, informationsmöten, after-work, julbord med respektive, olika sportaktiviteter m.m.

Socialt engagemang

Genom att bidra med vår tid, engagemang och yrkeskompetens till de som behöver ger vi fler möjligheter till en bättre framtid.

Alla har ett ansvar att hjälpa andra som inte har det lika bra. Det kan vara lokalt eller internationellt, för miljön eller för människor. För oss är det viktigt att vi alla tar ett samhällsansvar och på IKAROS har vi har valt att engagera oss lokalt i Göteborg. Det gör vi genom vår roll i EB-loppet, samt stötta Göteborgs Stadsmission och deras arbete för utsatta familjer i Göteborg.

​