Om Ikaros


Ikaros präglas av ett genuint engagemang för rollen som IT-konsult. 

Kundvärde genom långsiktighet, engagemang och kontinuerlig kompetensutveckling

Ikaros består idag av ett 30-tal konsulter med hög kunskapsnivå och lång erfarenhet av olika verksamhets- och IT-områden, som vill fortsätta utvecklas. Som konsulter strävar vi efter att skapa bestående förbättringar hos våra kunder inom IT, verksamhetsprocesser och organisation.

Vår samlade erfarenhet är mycket lång och vi anlitas i konsultuppdrag i roller som arkitekter, utvecklare, data engineer, data analyst, product owner, scrum master, agile initative leader, projektledare och business analyst. Vi har även stor erfarenhet av agila och digitala transformationer och är väl bekanta med begrepp som SAFe, Scrum, Extreme Programming (XP), TDD, DevOps, DataOps, CI/CD m.m.

Ikaros är ett partnerägt företag där huvuddelen av våra konsulter är partners. Detta har skapat en framgångsrik affärsmodell, med långsiktighet och äkta engagemang för våra kunder. Vår inställning till ett livslångt lärande, att ständigt utvecklas som konsulter och att hänga med i utvecklingen hos våra kunder,  för att alltid leverera värde i våra konsultuppdrag, är framgångsfaktorer för våra goda och långsiktiga kundrelationer. 

Delaktighet och trygghet för våra konsulter

Vår partnermodell uppmuntrar till delaktighet och solidaritet, då vi äger och utvecklar bolaget tillsammans. Vi har en låg personalomsättning, för hos oss kommer alltid konsulten först. Vi anser att en trygg konsult, är en bra konsult t.ex. får våra konsulter samma lön oavsett om man är belagd eller ej och brist på uppdrag leder aldrig till uppsägning. Detta skapar en trygghet för våra konsulter, som kan fokusera på sina kunduppdrag. Individuell kompetensutvecklingsplan för att möta våra kunders behov bidrar till roliga och utmanande uppdrag.

Gemenskap och glädje

Hos oss är det viktigt att måna om teamkänslan och gemenskapen, då våra konsulter sitter ute hos våra kunder på uppdrag. Det gör vi genom att prioritera våra årliga konferensresor där vi fokuserar på ny kunskap och roliga aktiviteter, informationsmöten, julbord med respektive, olika sportaktiviteter m.m.  

Socialt engagemang

Alla har ett ansvar att hjälpa andra som inte har det lika bra. Det kan vara i grannskapet eller långt borta, för miljön eller för människor. För oss är det viktigt att vi tar ett samhällsansvar och engagera oss lokalt i Göteborg. Det gör vi genom att engagera oss i EB-loppet, samt stötta Göteborgs Stadsmission och deras arbete för utsatta familjer i Göteborg.

​