Jesper Wertsén

Ikaros Ekonomichef och Personalchef. Business Intelligence

Jesper är ekonomichef och personalchef samt partner på Ikaros.

Med ett stort intresse för att hjälpa kunder till goda lösningar inom /Business Intelligence har Jesper nytta av sina examina både ifrån Informatik och Handels.

Han har stor erfarenhet av alla faser inom Business Intelligence från analys av affärsbehov och tekniska krav till design, utveckling och administration. I samarbete med kunden definiera mätetal som speglar kundens verksamhet och skapa ändamålsenliga och informativa rapporter.

Business Intelligence

Qlikview

Ekonomichef

Personalchef

På fritiden vill han umgås med familjen, spela golf och segla. Familjen består av hustru, två flickor och snart kanske också en hund.


jesper.wertsen@ikaros.se Jesper Wertsén på linkedin