Niclas Wensberg

Ikaros Säljchef. Projektledning och arkitektur med fokus på Business Intelligence

Niclas är säljchef och partner på Ikaros.

Han är en erfaren Business Intelligence och han vill hjälpa kunder med informationslösningar som gör beslutsfattandet enklare och är till nytta för verksamheten.

Niclas älskar business Intelligence; Alla faser från analys av affärsbehov och tekniska krav till design, utveckling och implementation.

I samarbete med kunden definierar han mätetal som speglar kundens verksamhet och mäter resultatet, strukturerar kundens befintliga information och utifrån detta skapar ett effektivt beslutsstödssystem.

Projektledning

Arkitektur

Business Intelligence

Sin fritid ägnar Niclas åt familjen, som består av fru och två barn. Han gillar träning i alla dess former och att arbeta med huset.


niclas.wensberg@ikaros.se Niclas Wensberg på linkedin