Lotta Rangaard har kompetensutvecklat inom Leading SAFe

Lotta Rangaard har kompetensutvecklat sig ytterligare inom agila metoder, genom att nyligen delta på kursen Leading SAFe 4.6 hos ProAgile

Kursen gör Lotta väl förberedda att jobba enligt det agila ramverket Scaled Agile Framework® (SAFe®) och kan nu bättre bidra i den agila transformation hos en av Göteborgs stora och globala automotive företag, där hon sitter i ett konsultuppdrag som business analyst.
Kursen riktar sig till de som jobbar i en organisation som använder eller funderar på att börja använda delar av det agila ramverket Scaled Agile Framework® (SAFe®)

Visa fler