Raphael Demoulin

Produktägare, Projektledare och Business analyst

Raphael har en omfattande erfarenhet inom roller som produktägare, projektledare och Business Analyst, med särskild inriktning på Data & Analytics samt IT-infrastruktur.

Med en lång och gedigen erfarenhet inom fordons- och logistikbranschen har Raphael utvecklat en djup förståelse för dessa områden. Han trivs med att bygga positiva och konstruktiva relationer och har arbetat framgångsrikt inom internationella sammanhang och projekt.

Raphael har en stark passion för att utforska och förstå nya tekniker, metoder och arbetsprocesser och fungerar som en värdefull länk mellan IT och verksamhet. Han har en förmåga att snabbt sätta sig in i olika företags verksamheter och deras unika utmaningar och behov. Denna kompetens gör honom till en framstående kommunikatör som kan föra samman IT-lösningar med verksamhetens mål.

Raphael har även en betydande förmåga att sprida glädje och humor i sin dagliga tillvaro och arbetsmiljö, vilket uppskattas av hans kollegor. Han är övertygad om att glädje är en viktig del av framgångsrika projekt och arbetsrelationer.

Supply Chain Management

Business Analyst

Kravinsamling

Agile

SAFe

Product Owner

Scrum

Data Management

Data Analytics

Scrum master

Business Intelligence (BI)

Project Management

Snowflake Fundamentals

Master Data Management (MDM)

Data Warehouse

Workshop facilitator

Requirement facilitation

Requirements analysis

SAFe 6.0

ITIL FOUNDATION

Sin fritid ägnar Raphael åt familjen, som består av fru och fyra barn.Han gillar löpträning, vindsurfing och att arbeta med huset.

På varma sommarkvällar gillar han lira lite på sin gitarr och umgås med familj och vänner.


Raphael Demoulin på linkedin