Erik Kullberg har genomfört kursen Agile Foundation

Erik har idag genomfört kursen Agile Foundation hos sin uppdragsgivare SKF, Göteborgs globala tillverkare av kullager. Kursen har gett Erik nya kunskaper om det agila arbetssättet.

Erik har i och med kursen Agile Foundation fått goda kunskaper i hur det agila arbetssättet skiljer sig från det traditionella arbetssättet, hur det agila arbetssättet kan appliceras, hur en backlog skall hanteras, hur man delar upp arbetet i hanterbara arbetspaket i form av epic, feature och user stories, samt det agila ramverket. Dessutom har Erik fått med sig kunskaper om de olika agila rollerna som finns, deras huvudsakliga ansvar och god förståelse för det agila ramverket.

IKAROS Vänner 2022 avgjord

08 juni 2022

I fredags var det dags för 32:a upplagan av IKAROS VÄNNER, troligen Göteborgs trevligaste golftävling. 


Visa fler